Briefwisseling Menno ter Braak - D.J. da Silva

D.J. da Silva
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 9 december 1928

9 Dec (1)

 

Geachte Dr. Ter Braak,

Namens de vereeniging O.D.I. heb ik de eer en 't genoegen U uit te noodigen tot 't bijwonen van den feestavond op 21 Dec. 20.15 uur in ‘Bellevue’. Gaarne zien wij Uw gunstig antwoord tegemoet, waarna toezending v/d kaarten volgt.

Hoogachtend,

Uw dw. dn. Joop da Silva

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie