Briefwisseling Menno ter Braak - J.M. de Vreese-van de Poll

J.M. de Vreese-van de Poll
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 4 oktober 1927

Rotterdam, 4 October 1927

Spoorsingel 37.

Menno,

Het is ongeveer 5 jaar geleden, dat we elkaar het laatst gesproken hebben. Uit de verte heb ik je studie enz. wel eenigszins gevolgd, en nu je hier in Rotterdam komt spreken kom ik met alle genoegen luisteren.

Hoewel we geen lid zijn van de Rott.Kring, is de heer van der Pol, die ik ken, zoo vriendelijk mij te introduceeren. Niet alleen dat ik jou graag hooren zal over onze litteratuur, het vak waarvan ik zoo vaak tot jou heb gesproken, ben ik ook zeer belangstellend wat meer te hooren over je studie en verdere plannen. Daarom kom ik je vragen of je lust en tijd hebt die dag (20 Oct) bij ons te komen eten, dan kunnen we eens genoegelijk praten. Mocht je dit, met het oog op je lezing, te vermoeiend vinden, dan kunnen we ook de zaak omdraaien en praten nà je lezing. Het zal toch wel niet zoo laat worden. In dat geval wil je zeker wel bij ons overnachten. Of heb je wellicht in Rotterdam andere afspraken?

In de hoop op een gunstig antwoord en tot weerziens.

Met vriendelijke groeten, ook namens mijn man,

J.M. de Vreese-v.d Poll

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie