Menno ter Braak
aan
Constant van Wessem (Den Haag)

Rotterdam, 11 oktober 1933

R'dam, 11 Oct. '33

B.C.

Naar aanleiding van het plan ‘Vrije Bladen redivivi’ nog dit:

Mocht de zaak met De Spieghel niet vlotten , dan zouden Vic en ik hier ook een poging bij Zijlstra kunnen doen. Ik kan geen succes garanderen, maar bij een combinatie van abonné's zou toch de mogelijkheid bestaan, dat Z. er over zou denken.

Ik heb reeds met du Perron over de quaestie gecorrespondeerd, daar hem, bij de opheffing van Forum, het plan natuurlijk ook aangaat; hij verklaart zich accoord met mijn optreden als redacteur van de ev. nieuwe V. Bl.. Het lijkt ons echter, na overleg, geen van beiden wenschelijk, dat Forum officieel in de V.Bl. wordt opgenomen, daar het nieuwe tijdschrift toch een totaal ander karakter zal moeten dragen ( het zal minder eenzijdig het beeld van één richting geven). Maar natuurlijk doen onze medewerkers mee; en ook de lijst der abonné's zal Zijlstra vermoedelijk wel af willen staan, zoodat die menschen over kunnen gaan.

Stel mij s.v.p. spoedig in kennis van de vorderingen, die het project maakt. Opschieten lijkt mij wel gewenscht; want ev. kunnen wij in het laatste Forum-nummer [een] opwekking tot overgaan plaatsen?

v.gr. tt.

Menno ter Braak

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie