Menno ter Braak
aan
Constant van Wessem (Den Haag)

Zutphen, 9 september 1939

Zutfen, 9 September 1939

Aan de leden van de Slauerhoff-Commissie

De heer Zijlstra heeft mij gisteren opgebeld om mij mee te deelen, dat het hem, na informatie bij verschillende boekhandels, zeer ongewenscht voorkwam, om onder dezen abnormalen toestand in den herfst van dit jaar voor den dag te komen met de twee eerste deelen van de complete werken van Slauerhoff, aangezien de belangstelling voorshand nihil is. Hij hoopt, dat de stemming tegen het voorjaar zoo verbeterd zal zijn, dat de uitgave zonder te veel risico kan worden ondernomen. Ik meende deze mededeeling voor kennisgeving te moeten aannemen, aangezien onzerzijds toch niets kan worden gedaan om de belangstelling te vergrooten, zoolang de toestand blijft als hij nu is.

Inmiddels deed de heer Zijlstra mij de reisexemplaren toekomen, die gereed lagen. Zij zijn ontworpen door Van Krimpen en maken een uitstekenden indruk. Van uitstel zal dus in geen geval afstel komen, aangezien de voorbereidingen reeds ver gevorderd blijken te zijn.

m.v.gr.

Menno ter Braak

Kraaienlaan 36, Den Haag

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie