Briefwisseling Menno ter Braak - J.C. Winterink

Menno ter Braak
aan
J.C. Winterink

Den Haag, [18 december 1937]

Zeer Geachte Heer Winterink,

Hierbij deel ik U mede, dat Dr. M. ter Braak gaarne zal toetreden tot het Eere-Comité ter viering van het 25 jarig W.B. schap van Jhr. Dr. Nico van Suchtelen en zijn komenden 60en geboortedag.

Hoogachtend,

M. Faber

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie