[p. 5]

Het carnaval der burgers
Een gelijkenis in gelijkenissen

[p. 6]

Voor J.M.M. Planten-Koch

[p. 7]

Bij de tweede druk1

Deze tweede uitgave heeft, op enkele verbeterde detailfouten na, geheel dezelfde tekst als de eerste. Het boek is, zoals het voor mij ligt, de gedachtengang van een mens, die zich bevrijdt van de gemeenplaatsen, waartussen hij is opgegroeid; als zodanig is het ook thans nog voor mijn gevoel één geheel, dat geen wijzigingen behoeft.

Onder het doorlezen van de proeven voor de herdruk kwam het mij voor, dat de ‘vervalsing van het leven’ door het dubbelzinnige ‘wij’ zo mogelijk nog meer aan de orde is dan toen ik in 1928 en 1929 dit boek schreef; reden waarom ik deze tweede uitgave, die de uitverkochte eerste opvolgt, met bijzondere vreugde zie verschijnen ... als strijdmateriaal, als ‘metaphysische brochure’.

's Gravenhage, Sept. 1934

De Schrijver

1Voor het Verzameld Werk werd de tekst aan de tweede druk ontleend.