De Vrije Bladen

1925 - Over Herman de Man, Jaargang II, afl. 4

1925 - J.W. de Boer: Ras. Het Nachttij der Runia's, Jaargang II, afl. 5

1925 - De film als dramatisch verschijnsel, Jaargang II, afl. 6

1925 - H. van Loon: In de verstrooing, Jaargang II, afl. 10

1925 - Over Adwaita, Jaargang II, afl. 11 (later opgenomen als Dat ben jij in Afscheid van Domineesland)

Zie over dit artikel: Frank Berndsen: Heimwee naar de daad

1925 - Over Adwaita (slot), Jaargang II, afl. 12 (later opgenomen als Dat ben jij in Afscheid van Domineesland)

1926 - Anti-thesen, Jaargang III, afl. 2

1926 - Benno J. Stokvis: Wrange Vruchten, Jaargang III, afl. 3

1926 - Herman Teirlinck: De wonderlijke Mei, Jaargang III, afl. 3

1926 - Het Groote ledige, Jaargang III, afl. 5

1926 - H. Marsman: Penthesileia, Jaargang III, afl. 6

1926 - De psychologische Pastorale, Jaargang III, afl.10

1926 - A.M. de Jong: Merijntje Gijzen's Jeugd (Flierenfluiter's Oponthoud), Jaargang III, afl.10?

1926 - J. Mathijs Acket: Jacques Perk, Jaargang III, afl.11?

1926 - Margot Vos: Vlammende Verten, Jaargang III, afl.12?

1927 - Het opium der vormen, Jaargang IV, afl. 1 (later opgenomen in Man tegen Man)

1927 - Alcohol, water en aesthetiek (in Marginalia), Jaargang IV, afl. 2

1927 - Das Grabmal des Unbekannten Soldaten, Jaargang IV, afl. 3

1927 - H. Marsman: De Anatomische Les, Jaargang IV, afl. 4 (later opgenomen als Essay en Essay in Man tegen Man)

1927 - Het schoone Masker I, Jaargang IV, afl. 6 (later opgenomen in Afscheid van Domineesland)

1927 - Het touwkluwen in de war (Repliek) (in Marginalia), Jaargang IV, afl. 6

1927 - Het schoone masker II, Jaargang IV, afl. 7 (later opgenomen in Afscheid van Domineesland)

1927 - Terug naar de werkelijkheid (Repliek) (in Marginalia), Jaargang IV, afl. 7

1927 - De haat des positieven en des negatieven, Jaargang IV, afl. 8 (later opgenomen in Afscheid van Domineesland)

1927 - Het geval Smeding, Jaargang IV, afl. 10

1928 - Carry van Bruggen: Eva, Jaargang V, afl. 1 (opgenomen als De bewuste Vrouw en haar Roman in Man tegen Man)

1928 - Waarom ik 'Amerika' afwijs, Jaargang V, afl. 3 (opgenomen in Afscheid van Domineesland)

1928 - Johan van Vorden: Alex' Vrouwen, Jaargang V, afl. 7 (opgenomen als De Bernard Bandt van de Jazz in Man tegen Man)

1928 - De wegen, Jaargang V, afl. 11 (opgenomen in Afscheid van Domineesland)

1929 - Twee methoden, Jaargang VI, afl. 4 (opgenomen in Afscheid van Domineesland)

1929 - Een Nederlandsch filmdebuut, Jaargang VI, afl. 5

1929 - Mien Proost: Het Middelbaar Onderwijs en andere gedichten, Jaargang VI, afl. 10

1929 - J. van Oudshoorn: Pinksteren, Jaargang VI, afl. 11

1930 - Emmy van Lokhorst: Vrouwen, Jaargang VII, afl.  2

1930 - De moderne ketterjager, Anton van Duinkerken, Hedendaagsche Ketterijen, Jaargang VII, afl. 4 (later opgenomen in Man tegen Man)   

1930 - Aanklacht en Heimwee, Gerard Bruning: Nagelaten Werk, Jaargang VII, afl. 6 later opgenomen in Man tegen Man)   

1930 - Just Havelaar en zijn tegenstanders, bij zijn dood, Jaargang VII, afl. 7 (opgenomen in Man tegen Man)

1930 - Het onvolkomen huwelijk, Jaargang VII, afl. 8/9 (later opgenomen in Man tegen Man)

1930 - Waarom ketters?, Jaargang VII, afl. 10 (later opgenomen in Man tegen Man)

1931 - Prisma of dogma?, Prisma, Bloemlezing uit de Nederlandsche Poëzie na 1918, verzameld en ingeleid door D.A.M. Binnendijk, Jaargang VIII, afl. 1 (later opgenomen in Man tegen Man)

1931 - Zoo lang er hoop is, Jaargang VIII, afl. 2


Binnenkort zullen alle jaargangen van De Vrije Bladen worden gepubliceerd op DBNL. 

Zie daar ook meer informatie over De Vrije Bladen.

Terug naar de lijst