[p. 31]

Locarno

 
In deze kleine stad, aan 't groote meer
 
Gelegen tegenover groene, lage bergen,
 
Loop ik in lichte kleeren op en neer
 
Om 't heimwee naar mijzelven te verbergen.
 
 
 
Terwijl ik rondwaad in een vloed van bloesem
 
En de verrukte wind mij spelende verleidt,
 
Proef ik van licht en wijn de neergeslagen droesem:
 
Hoe ik vol zorg mijn afscheid voorbereid.
 
 
 
Laat mij dan sterven in dit warme licht.
 
Ik heb mijzelf in Amsterdam gelaten.
 
Hier kan het heimlijk heengaan mij wellicht
 
Den vrede schenken, dien ik elders haatte.

D.A.M. Binnendijk