[p. 427]

Laat Geluk

 
Het kwam door de avond en hield bij 't raam,
 
daar haalt geen nachtegaal bij onder 't schallen
 
der volle borst, als blij de klinkers vallen,
 
kristallen nachts, háár stokte 't hart en d'âam.
 
 
 
O, 't moordend uitzien naar wie niet wil plukken
 
uw bloem, die - 't is u beloofd - geen rimpel treft,
 
aleer de zoete roover u verheft:
 
een zee, die opgaat, neev'lend van verrukking.
 
 
 
Nu glijdt ook alles van u en sluit gij 't oog,
 
wilt in de poelen van uw keus verzwelgen
 
't is uur der scheiding, voorzichtig 't raam omhoog,
 
 
 
want moeder sluimert licht. In broosheid slaat
 
uw ronden steel wind van gekruide velden:
 
de roller kwijnt, 't was wis een andre straat...

J.C. Noordstar