153. M. ter Braak aan E. du Perron
Donderdagav. [28 April 1932]

aant.

B.E. Zooeven je stuk over Lawrence ontvangen en gelezen. Prachtig!! Een meesterlijke analyse, niet alleen van L., maar van het heele probleem ‘erotische litteratuur’. En merkwaardig: geschreven in een heel andere stijl dan je gewone ‘essay-stijl’! Met bijna duitsche degelijkheid hier en daar, zonder dat je overigens in duitsche draderigheid vervalt. Ik vind dit weer één van de superieurste stukken van je hand.

Waar kan ik Lady Ch. krijgen? Is het in het engelsch (onverkort) niet te bemachtigen? Anders maar de fransche vertaling.

Ik kan Dinsdagmiddag en avond in den Haag komen. Tegen 4 1/2 uur in Riche b.v.

h. gr., ook aan J. je

Menno

Ik wilde Vestdijk 's avonds ook in Riche bescheiden.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie