Henrik Scholte
aan
Menno ter Braak en D.A.M. Binnendijk (Eibergen)

Amsterdam, 18 april 1925

18 IV 25.

 

Hommes Amabiles,

In der haast een bericht aan Eibergen. Allereerst memo.

Ik heb je nog niet geantwoord op je briefkaart. Wat de zaak Polly Lukas betreft, ik geloof niet dat je de toestand duidelijk inziet, maar daar praten we hier nog wel over. Je stem [was die middag] [woord onleesbaar] [nodig], 't [was] twee om twee. Na Jan viel Bletz nog de [minderheid] bij, maar [dat wist ik] niet, vooraf. Op zichzelf kon 't stukje me niet schelen, ik heb er in m'n redactietijd wel ergere gehad. Maar ik zag hier in geen motief, vooral omdat de vorige keer het debat -Polly Lukas toch al fini was. Het stukje Westerdijk tegen jou was inderdaad zeldzaam grof, maar 't heeft - voorzoover ik weet - in Corpskringen een pestindruk gemaakt, over je antwoord daarentegen [woord onleesbaar] ik enkele complimenten, die ik je hierbij overmaak. Verder heb ik in de vacantie je schouwburgplichten waargenomen, hetgeen je wel goed zult keuren. 't Betrof Liliom, Hedda Gabler en volgende week Sent M'Ahesa, waarbij ik een plaats voor Dick zal overhouden.

Dit in antwoord op [zijn] brief, weshalve ik me verder tot hem richt.

Plan Sanders thans zoover uitgebroed, al hier.

Sanders heeft geaccepteerd [en] men de kleine Zaal v/h Concertgebouw op 't oog heeft. Ik voel ook veel voor Pijper. Zaterdagavond 25, om half acht bestuursvergadering van K en D in American. Ik bespreek Zondag as. de zaak met Jan op de [Pier]. Verder zitten Jan en ik nu soms als recensenten in de Nwe Gids. Je moet heusch de beteekenis van de kritiek in die ouwe wijven periodieken niet onderschatten. De mensch oordeelt zoo spoedig anders, als een recensent je maar wat nieuws voorzet. En het scheppend werk komt vanzelf, als de dichters zien dat 't signaal veilig is. Overigens voelt Koning bizonder veel voor [moderne] literatuur. Hij zweert al bij Buning - Nijhoff. 't Gaat dus in de goede richting. Ik zelf heb zoojuist een maandkroniek over poezie van Nederland verstuurd. Lees die in 't Meinummer. Ben benieuwd naar je oordeel. Verder zul je als je niet betaald hebt, morgen geroyeerd worden als Kring-lid. Schrik niet, ik heb voor jou en mij een verzoek om gratie ingediend. Vanavond [een] lollige avond, o.a. met André de Ridder. Veel nieuws [twee woorden onleesbaar] dat tot vrijdag. Tegen acht uur in American, ook goed?

Saluut, ook namens Mies. Ik ga morgen via Gouda weer naar den Haag. Dit alles in vliegende haast, [des nachts] 2 uur.

Jullie Polly

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie