Menno ter Braak
aan
Henrik Scholte

Eibergen, 9 juli 1925

Eibergen 9.VII.'25

 

B.H.

Al ontbrak dan de officieele uitnoodiging, ik was eenigszins op de hoogte van het vereerende aanbod, dat ik bij dezen gaarne accepteer. Het was mij alleen onbekend, op welke wijze een officieele benoeming tot stand kwam, gezien het ontbreken van statuten of dergelijke. De coöptatie is inderdaad de minst democratische, maar voor de practische welvaart beste methode. Natuurlijk zal ik met genoegen eenig abactiaal werk op mij nemen, voor zoover mijn examen dat toe laat. We zullen dat in September wel nader kunnen regelen en verdeelen. Heeft Marsman het voorzitterschap aanvaard? Het zal in ieder opzicht zeer wenschelijk zijn.

Waarom ‘de Distelvinck’ speciaal het midzomernachtsfeest moest dekken, is mij ook onduidelijk gebleven, al was de fuif wel geslaagd; trouwens, ik had er me geen andere voorstelling van gemaakt. De zaak had in een ander seizoen georganiseerd moeten zijn, als het geheel een meer artistiek karakter had willen dragen. Voor een humoristisch kroniekje in de vacantie-P.C. voel ik veel, maar zelf doe ik het liever niet, omdat hierdoor propaganda maken toch niet in den aard der zaak ligt en ik, nu als bestuurslid, het ook liever niet op andere wijze aanpak. Is het niet iets voor J.C.S.W.? Hij zal er ongetwijfeld oostersch over deliceeren. Mijn advies is: bel hem daarover even op. Schrijf jij nog over het openluchttheater, of anderszins?

Nog steeds niets van Jan gehoord? -

Tot ± 8 Aug. ben ik hier te bereiken. Daarna zit ik eenige weken in Engeland, waar ik je, indien noodig, mijn adres later kan opgeven.

Mijn beste groeten, ook aan Mies

[twee woorden onleesbaar] Menno ter Braak

 

Origineel: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie