Henrik Scholte
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 23 juli 1925

Amsterdam, d. 23 Juli '25

 

Chèr Manon,

Ik ben je zeer erkentelijk, dat je als bestuurslid mee wilt helpen om de komende herfst de Distelvinck boven water te houden en tot haar aanvankelijke glorie te doen terugkeeren. Er moet voor de herfst een nieuw plan-de-campagne opgemaakt worden, niet alleen voor lezingen te Amsterdam, maar ook daarbuiten, het laatste niet het minst om de droeve kas te spekken. Misschien kunnen wij een schema voor het komende seizoen opstellen, als je voor de vacantie-P.C. hier komt. Ik heb Dick gevraagd dan ook te komen. Wij zijn met z'n drieën wel aangewezen om de Distelvinck-zaken te regelen.

Marsman heeft helaas z'n benoeming niet kunnen aannemen. De redenen waren ernstig en dwingend. Je wilt het misschien nog wel als een geheim beschouwen, dat hij van plan is zich niet langer met de Vrije Bladen te bemoeien, blijkbaar op grond van ondervonden teleurstellingen. Het lijkt mij een zwaar malum omen voor de Vrije Bladen en de heele ‘beweging’ annex.

De voorzittersplaats blijft nu voorloopig maar onvervuld. Sinds we weten waar Jan zit, kunnen we hem immers nog in naam als Voorzitter blijven beschouwen! Het is dan ook niet in de eerste plaats om die paar speeches, dat ik die plaats graag door Marsman bezet had gehad, maar een krachtig, enthousiast iemand, als centrum, is voor de Distelvinck dunkt me het eene noodige, nu het eerste vuur, de baringsroes er bij de meesten uit is en de Distelvinck door de Else Lasker-historie en het Midzomernachtsfeest z'n reputatie veel schade heeft gedaan. Ik voel er niet zoo erg veel voor om J.C.S.W. een vacantie-kroniekje over het beruchte feest te laten schrijven. Juist omdat het bij alle gekheid, die je erin kunt vlechten, een klein beetje een precair werkje blijft, zou ik veel liever zien, dat een goed stylist het op zich nam. Het moet ook géén propagandistisch artikel worden (die zijn er langzamerhand meer dan genoeg verschenen), maar de eenige aanleiding moet zijn de deelname van een zoo groot aantal Amsterdamsche studenten en P.C.-enthousiasten. Ik zou er dus nog wel eens op aan willen dringen, dat jij het zelf doet. Mocht je je persé willen excuseeren, dan eerder nog Broekhuijzen of desnoods Hülsmann (Bletz en Ivens waren te dronken om alles mee te maken). Schrijf jij dit jaar de Terugblik voor P.C.? Zulks is sinds de tijden van olim als een eeretaak beschouwd.

Volgende week begeven Mies en ik ons, veilig gechaperonneerd natuurlijk, op de fiets door het land, vermoedelijk Achterhoekwaarts. Mochten we onder de rook van Eibergen komen, dan zullen wij niet mankeeren je op te zoeken. Ik weet echter nog niets zeker. Anders veel plezier in Engeland. Daar valt me ineens in, dat je dus waarschijnlijk met het Vacantie-nummer niet in 't land bent. Dring er dan in elk geval bij Dick nog eens op aan, dat die je plaatsvervanger is, die dagen, ook om de Distelvinckzaken. Ik kan dat (vooral ook het finantieele gedeelte) niet alleen af. Maar het allerbeste zou zijn als jullie beiden kwamen.

Saluut, hartelijke groeten, ook van Mies,

t.à.t. Henny

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Doorslag: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie