Menno ter Braak
aan
Henrik Scholte

Eibergen, 12 september 1927

Eibergen 12 Sept. 1927

 

B.H.

Besten dank voor je uitvoerige inlichtingen en hulde voor de uitstekende beschrijvingsbrief! Dat is subliem werk. Hier gaat een uittreksel, zooals ik dat naar Delft zend. Dordrecht geef ik lacy verloren; ik heb het voor eenigen tijd nadrukkelijk aangeschreven en niets meer gehoord.

In het algemeen schijnt mij de organisatie zoo zeer goed. Vooral de financieele onafhankelijkheid dient wel stevig gefixeerd, aangezien wij voorloopig wel de meest safe afdeeling schijnen uit te maken.

Wat de Explicateur betreft: ik zie mijzelf tot mijn verbazing als redacteur vermeld, terwijl ik uitdrukkelijk bedankt heb! Dit berust zeker op een misverstand; ik wil graag meewerken, heb echter beslist geen tijd voor redactioneele zorgen. Ik bericht dus v. Wessem, dat hij me in ieder geval niet als redactielid aan den kop moet zetten.

De Secretarissen zal ik aanschrijven om mededeelingen, stuur die dan wel aan v. Wessem. Over alles binnenkort mondeling meer; ik kom denkelijk Zaterdag weer terug.

Wat Erts betreft. Wil Q. eraan, dan heb ik geen enkel bezwaar tegen de redactie, onder voorwaarde, dat hij de administratieve dingen door zijn personeel en niet door ons laat opknappen. Ik spreek Dick deze week, zal hem dan met één en ander lastig vallen. Als jij me na Woensdag toch nog schrijft, bericht dan meteen even, of je Q. Zaterdag gaat nemen, dan zal ik zien tegen dien tijd in de stad te zijn. (ong. 3 uur).

met beste groeten

t.à.t

Menno tBr

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie