Menno ter Braak
aan
Henrik Scholte

Eibergen, 13 september 1927

Eibergen 13 Sept. 1927

 

B.H.

In aansluiting op mijn vorige brief nog het volgende. Mijn gironummer is afgekomen en luidt: 131747. Hierop moeten dus de millioenen der filmlievenden gestort worden. Laat ons het beste er van hopen!

Verder vanmorgen een brief van Bourdrez uit Delft, waarin hij voorstelt de vereeniging ‘Vrije Studie’ tot afdeeling der Nederlandsche Filmliga te promoveeren. Deze vereeniging telt 250 leden en is dus solvent genoeg. Hij wil echter introduceeren, zoodat ik hem de bezwaren dienaangaande uitgaande van de Bioscoopwet onder oogen heb gebracht. Misschien bedoelt hij echter alleen gratis introductie, die natuurlijk altijd mogelijk blijft. In ieder geval schijnt Delft mij een stevige tak, waar we eenige moeite voor over kunnen hebben. Ik beloofde B. toezending van een doorslag der nieuwe Statuten; wil jij hem die misschien p.o. sturen? (J.P. Bourdrez, Binnenwatersloot 4, Delft)

Verder geen nieuws. Binnenkort tot ziens dus!

m.h.g. t.à.t.

Menno tBr

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie