Hendrik Scholte
aan
Menno ter Braak

13 september 1927

d. 13 September '27

 

Beste Menno,

Dank voor je spoedig antwoord, dat mij mogelijk maakt om voor de belangrijke Hoofd- en Afdeelingsbestuursvergadering van Woensdag a.s. misschien nog eenmaal berichten te kruisen.

Dank voor de Delftsche instructie. Het is waarschijnlijk, dat ik morgen naar Rotterdam ga voor de fin. voorschotten. Heb ik dan tijd, dan ga ik even bij dien heer Bourdrez aan en zie hoe het staat. Er is daar een afdeeling ‘Vrije Studie’, die in zijn geheel (250 leden) wil toetreden. Jammer dat Dordrecht verloren is. Kan daar niets meer aan gedaan worden. Assen gaat van Groningen uit.

De conferentie met den Bioskoopbond is gister boven verwachting verloopen. Pelster, Laseur en ik vormden de ‘deputaasjie’ en we hebben ons geweerd als Brugman tegen de bezwaren, die men ten aanzien van circulaire, exploitatie etc. te berde bracht. Daarna liep alles in de volmaaktste harmonie en onder zeer goede sigarendamp. Hoewel dit slechts het Dag. Bestuur van den Bond was, is samenwerking op ideëele en practische basis toch binnen kort te verwachten. 26 September is de groote vergadering van den Bond hierover. De Bond is ook bereid om films, waarvan hij zelf niet zeker is of ze met kans op succes geëxploiteerd kunnen worden, aan de Liga af te staan, etc. Ook de theaters krijgen we dan tegen redelijke prijzen van den Bond. Daartegenover moet dan elke afdeeling zijn adviseur uit het bedrijf kiezen. De eenige moeilijkheden blijven te Amsterdam, door den fluim Dumée, die echter ook door zijn medebestuursleden niet voor vol wordt aangezien. Dumée is bereid om ons zijn theater voor den gestelden prijs af te staan, mits hij niet alleen als zaalverhuurder optreed. Met andere woorden: kies me! Nu is dat waanzin, ten eerste hebben wij hier Pelster uit het bedrijf in het bestuur en ten tweede zou de oude zeur, die Dumée is, zich met alles en nog wat bemoeien en alles vergallen. Maar ter andere zijde: als we hem lekker kunnen maken met een volkomen illusoir baantje, waarom dan niet? Ik vrees alleen, dat het voor den Streber niet genoeg zal zijn.

Dan nog over je redacteurschap van De Explicateur. Dit berust inderdaad op een vergissing. Ik heb uitdrukkelijk gezegd, dat jij je niet beschikbaar gesteld had, maar de anderen beweerden allemaal het tegendeel. Je staat dan reeds op de koppagina en ook in het perscommuniqué van Zaterdag j.l. En bovendien: met de meeste klem moet ik je verzoeken, wel als redacteur op te treden, al was het alleen maar omdat je toch zeker de rubriek officiëele mededeelingen moet redigeeren. Bovendien, als je als algemeen secretaris geen nauwe voeling met het orgaan hebt, dan wijst dat op een onvolkomen organisatie. Neem dus in elk geval aan, al was het alleen maar omdat je het ambtshalve verplicht bent. Bovendien is Laseur bereid, je waar mogelijk in je administratie te steunen. Überhaupt is Laseur zeer actief en bruikbaar.

Als je kans ziet, antwoord dan nog even in het kort op een en ander voor Woensdagavond. Querido is Zaterdag nog niet terug. Ben echter verheugd je Zaterdag weer hier te zien. Naar aanleiding van het perscommuniqué over de Ned. Liga (uitvoeriger was niet noodig) zullen er misschien bij je thuis brieven liggen.

Saluut,

t.a.t.

Henrik Scholte

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie