Menno ter Braak
aan
Henrik Scholte

Eibergen, 14 september 1927

Eibergen 14 Sept. 1927

 

B.H.

Dank voor je uitvoerige inlichtingen! De resultaten bij den Bioscoopbond bereikt, lijken me inderdaad niet gering. Toch: timeo Dumeos, et dona ferentes! Laten we toch als de bliksem oppassen geen trekschuit achter den Bond te worden en op die wijze ons doel voorbijteschieten: Natuurlijk is het prachtig als de heeren ons als premièregelegenheid beschouwen; maar wij moeten ons in geen geval aan eenige keuzebeperking of commercieele uitzonderingsleverantie binden. Daarom vind ik de adviseur uit het bedrijf een bedenkelijk en met voorzichtigheid te hanteeren iets. En Dumee persoonlijk schijnt me zoo ongunstig mogelijk, vooral waar de man getoond heeft, zich niet als ledepop, waarvoor hij juist goed is, te willen laten gebruiken. Wil hij nu plotseling wel op Zaterdagmiddag? Als adviseur hebben we hem niet noodig, aangezien we in Pelster én een vakman én een werkelijk filmdeskundige bezitten. Tegen hem ben ik in ieder geval; mocht jullie toch besluiten hem in een onschadelijken vorm te accepteeren, dan zou ik toch de grootst mogelijke voorzichtigheid geboden achten. Voor de afdeelingen is een adviseur uit het bedrijf natuurlijk minder bezwaarlijk, omdat hij toch over de samenstelling der programma's niets in te brengen heeft. Maar nogmaals: laat namens mij op de vergadering van vandaag (als deze je nog vroeggenoeg bereikt) een dof stemgeluid, grommend desnoods, tegen onzen fluim Dumee hooren!

Bij het redacteurschap van De Explicateur zal ik me dan maar neerleggen. Misschien heeft het contact tusschen secr. en red. inderdaad iets voor. Aan de afdeelingssecr. heb ik nog bericht gezonden, dat afdeelingsnieuws aan mij kan worden geadresseerd.

Mijn brief over Delft heb je zeker inmiddels ontvangen. Het is waarschijnlijk niet kwaad, dat je er persoonlijk nog even heengaat, want de practische ervaringen lieten daar nog wel iets te wenschen over; er is echter fervent enthousiasme, naar het schijnt.

Nu Querido nog niet in stad is, zal ik tot den laatsten trein wachten, om in Amsterdam terug te komen. Laten we dus afspreken, dat ik je (en eventueele anderen) omstreeks 11 uur in American tref, Zaterdag. Vrijdag spreek ik Dick, ben echter nog den geheelen Vrijdag in Eibergen te bereiken.

Tot ziens, m.h.g,

t.à.t.

Menno tBr

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie