Menno ter Braak
aan
Henrik Scholte

[november 1927]

B.H.

Hierbij de aanvrage van Boeken om een afzonderlijk liganummer bij de Gemeentegiro; wil je het teekenen en in enveloppe met de beide kaartjes in een girobus gooien?

Morgen zend ik Clausen een artikel voor Filmliga: ‘Is de film een gemeenschapskunst?’ Ik zal het zoo trachten in te kleeden, dat het debat in een volgend nummer kan uitlokken. Van Wessem verzocht mij bovendien om een stuk over de 2e matinee; maar dat is toch zeker voor iemand anders bestemd, aangezien ik er al voor de Groene over schreef?

Een secretaris van een zich noemende ‘filmvereeniging’, die zich tot mij wendde (te Nunspeet), verwees ik naar onze ‘patronaatsprogramma's’.

Er is een aanbieding van een belgische avant-gardefilm van een mijnheer de Keukeleere of zoo, die ik bij dezen aan Pelster doorzend.

Clausen krijgt met gelijke post een tot op vandaag bijgewerkte ledenlijst van me, zoodat hij de convocaties kan verzenden.

Is Ruttmann voor elkaar? Zorg je voor een persberichtje of moet ik het opgeven? Bericht het me dan tijdig.

Zet op de convocatie ten overvloede nog eens, dat geen toegang wordt verleend zonder lidmaatschapskaart!

m.hart.gr.

t.t.

Menno tB

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie