Henrik Scholte
aan
Menno ter Braak

3 januari 1928

3-I-'28

 

Beste Menno,

Wij hebben hier de vergadering van Woensdag op Vrijdag a.s. 3 uur verzet (Americain). Het gaat om allerlei werkelijk belangrijke dingen. We moeten de opzet van het tweede half jaar wel heel duidelijk voor oogen hebben, als wij de Filmliga op zijn oorspronkelijke basis in stand willen houden. Ik ben overtuigd, dat wij achteruit gaan en zeer spoedig achteruitgaan, als wij niet alles voor dit tweede half jaar op haren en snaren zetten.

Het is niet alleen mijn dringend verlangen, dat je Vrijdag overkomt. De anderen vragen het ook. Kom dus in elk geval, desnoods - zooals Jordaan voorstelt - op halve of heele kosten der Liga, als je nog weer naar dat stinknest terugwilt. Maar kom!

Intusschen hartelijk gelukgewenscht met je succes in Eibergen. Ik zal Donderdag de Liga wel representeeren bij de receptie van het Alg. Handelsblad.

Saluut en veel heil en zegen voor 1928,

t.à.t.

Henrik Scholte

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie