Arthur Müller Lehning
aan
Menno ter Braak (Eibergen)

Amsterdam, 3 januari 1928

3-1-'28

Beste Menno,

De volkscultuuravond voor het platteland is nu zeker achter den rug en naar ik hoop geslaagd - maar Joris zal er toch wel niet geweest zijn want ik kreeg omstreeks denzelfden tijd een kaart van hem uit Parijs. Dick was even hier en vertelde mij dat hij het mee zou maken. Van hem zul je ook over Slau vernomen hebben.

Het laatste nummer is nu naar ik hoop wel in je bezit. Het verscheen 24 dec. Het verder verschijnen is zeer fraglich. Definitief is er nog niets beslist.

Hier niet veel nieuws. Annie is weer terug uit Zwitserland. Zooals je weet spreken we weinig menschen en gaan niet met journalisten om, zoodat we maar bij uitzondering iets over het cultureele leven in deze streken vernemen. Wel had ik het genoegen voor kort met den heer Van Wessem kennis te maken. We hoopen je in niet al te langen tijd weer eens hier te zien. De volgende Liga matiné is binnenkort?

Veel groeten van ons beiden

Arthur

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie