Menno ter Braak
aan
Henrik Scholte

Eibergen, 4 januari 1928

Eibergen 4 Jan. 1928

 

B.H.

Deze brief nog ter aanvulling van mijn briefkaart. Ik apprecieer het natuurlijk zeer, dat jullie mijn overkomst zelfs op Ligakosten zoudt wenschen, hoewel ik dat geld niet zou accepteeren, omdat het daarom niet te doen is. Laat ik echter mijnerzijds jullie weer eens apprecieeren door je de verzekering te geven, dat ik me bij voorbaat bij jullie besluiten en plein comité (alleen vertrouw ik menschelijkerwijs geen Uwer een bliksem) geheel neerleg. Het spreekt vanzelf, dat ik ook het liefst tegenwoordig geweest was; maar ik kan Vrijdag onmogelijk weg. Als je de vergadering op Zaterdagmiddag drie uur kunt verzetten, kan ik komen. Is dat dus mogelijk, dan kun je er op rekenen, dat ik er ben. In dat geval wil ik daarvan graag omgaand bericht hebben!

Voor het geval ik er niet kan zijn: wat stemt je zoo plotseling tot pessimisme? Er heeft bij mij nog niemand bedankt of zijn ontevredenheid betuigt. Integendeel! De flauwe grapjes van De Telegraaf kunnen ons niet anders dan goed doen. De eenige zwakke kant is de financieele en daarover moeten we het zeer binnenkort hebben... hoewel er geen spoedvergadering voor noodig is, want het volgende programma kan nog wel betaald worden.

Verder: ik doe hier schriftelijk werkelijk mijn plicht. De Liga ligt me na aan het hart. De convocatie heb ik vandaag aan Clausen gezonden. De copij voor het blad, voorzoover mijn aandeel, is klaar, op een repliekje over gemeenschapskunst na. De correspondentie is na de ontvangst van het papier weer geheel bij. Ik sluit hierbij het aangevulde artikel tegen de Tel. in; mocht ik niet aanwezig zijn, behandel het dan naar deze editie.

Ultimatum dus: Vrijdag kan ik godsonmogelijk, Zaterdag kan ik te 3 uur present zijn, als ik het Vrijdagmorgen uiterlijk weet. Telegrafeer even in geval van verzetten op Zaterdag.

Ook beste zegeningen van allerlei gehalte voor 1928, gr.

t.t.

Menno tB

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie