D.A.M. Binnendijk
aan
Menno ter Braak (Eibergen)

Zutphen, 7 januari 1928

Beste Menno. -

Wanneer ga jij weer stadwaarts? Henny Marsman, die weer een beetje opgeknapt is, wilde ons graag op doorreis naar A'dam treffen in Amersfoort of Utrecht. Schikt het jou om a.s. Vrijdag te gaan; dan kunnen wij bijv. 's middags in A'foort blijven en 's avonds verder sporen. Tegelijkertijd ontmoeten wij dan Dirk van de Stem.

Schrijf mij, behalve verdere nieuwtjes, even of dat gaat. - Voor D.V.Bl. schreef ik een verfrisschend inleidingsartikel tegen ‘Nu’. Nou nog een stuk voor het pamflet: die verdomde hollandsche litteratuur dwingt je tot dingen die beter aan de Kleerekopers en Stenhuizen overgelaten kunnen worden!

Kreeg je al proef van ‘Eva’? Van Wessem is zeer tevreden met den inhoud van het eerste nummer. Van Pop een briefje, dat mijn stuk inderdaad bij hen zoekgeraakt was. Met zoo'n berichtje wachten zij dan veertien dagen! Zag je de wraak van Arntzenius in D.Tel. v. Oudejaarsavond: teekening Jo Spier en het overzicht?

Hart. groeten v.h.t.h.

poot van

je Dirk

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie