Victor E. van Vriesland
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 9 januari 1928

Den Haag, 9 Januari 1928

Postbox 134

Beste Menno.

Het advies van Keuls heeft mij nu bereikt. De uitgave is (behalve dan natuurlijk voor zoover betreft de onuitgegeven verzen) niet mogelijk zonder de medewerking van Versluys, in het contract met wien een speciaal artikel over bloemlezingen voorkomt.

De weg is een deze, dat Nypels zich met Versluys in verbinding stelt en dezen mededeelt, hoeveel verzen uit Brahman - hoeveel pag. - hij zou wenschen over te nemen;. dan kan Versluys zijn condities noemen. Hij kan Versluys daarbij nog meedeelen dat de erfgenamen van Dèr Mouw - ter deze door mij per volmacht vertegenwoordigd - in dit geval afzien van hun deel (de helft) van het door Versluys te vorderen bedrag. Deze omstandigheid kan dit bedrag natuurlijk belangrijk reduceeren. Maar als V. kwaadwillig is, kan hij de heele uitgaaf eener bloemlezing uit Brahman op grond van zijn contract verbieden.

Het is jammer maar het is niet anders. Heeft Nypels bij Versluys geen resultaat, dan zou ik het persoonlijk nog eens, namens Mevr. D.M., bij Versluys kunnen probeeren, hoewel ik geen persona grata bij hem ben. - Wat ons betreft, wij moeten het resultaat der onderhandelingen afwachten: het zou dwaas zijn, werk te doen dat later kan blijken vergeefs gedaan te zijn.

Houd je me vooral op de hoogte?

Hartelijke groeten, steeds

t.t. V.v. Vriesland.

 

P.S. Laat Nypels vermelden dat Mevr. dèr Mouw deze bloemlezing ook ten zeerste wenscht.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie