Menno ter Braak
aan
Victor E. van Vriesland

Amsterdam, 10 januari 1928

Amsterdam, 10 Jan. 1928

B.V.

Besten dank voor je belangstellenden brief en de daarin vermelde pogingen. Zooals je uit bijgaanden doorslag van een brief aan Nypels kunt zien, heb ik er van geprofiteerd; ik had nog niet eerder gelegenheid de zaak onder oogen te zien, omdat ik nog met Querido over de uitgave van een bundel onderhandelde, die echter op de ‘zwaarheid’ is afgestuit. Zoodat mijn essay nu ter beschikking staat.

In het vervolg zal ik je van mijn gesties tegenover Nypels op de hoogte blijven houden, zoo mogelijk met doorslagen. Als je niet in een postbus woonde, zou ik je bovendien wel willen opzoeken, om de zaak nog eens mondeling te overwegen...

Ik wacht dus nu nader bericht van Nypels af.

hart. gr., gaarne

tt. Menno ter Braak

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie