Henrik Scholte
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 11 augustus 1929

11 Aug.'29

 

Beste Menno,

Hierby plannen en lysten voor Erts 1930, die hopelyk duidelijk indiceeren, wat jouw aandeel in de voorbereiding zou zyn.

Je essay-slachtoffers zul je voor een deel wel persoonlyk, andersdeels met korte, vrywel gelykluidende brieven kunnen bewerken. Omschryf echter in elken brief precies wat je van den inzender het beste dunkt, eventueel met verwyzing naar een reeds verschenen essay, of eventueel ook dat essay zelf. Kan ik er echter op rekenen dat dat een van de eerstvolgende dagen gebeurt. Jouw werk valt in je vacantietyd, het mijne daarna. Eind Aug. zullen we by elkaar komen om over uitvoering, honoraria etc. te spreken. Wil je met de stemlyst misschien ook de lyst der reeds uitgenoodigde personen terugzenden, daar ik er geen copie meer van heb? Als je van sommige personen het juiste adres niet mocht weten, stuur de enveloppen dan met naam beschreven naar Strengholt, die ze expedieert. Denk je voorts ook eens over je inleidend artikel, dat Strengholt begrypelykerwyze graag vroeg had? Een voorloopig prospectus is reeds in zee, een reis-exemplaar (met Bloems verzen) gaat komende week.

Met hartelijke groeten, ook aan je verloofde,

je Henny

 

Origineel: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie