Gemeentebestuur van Dordrecht
aan
Menno ter Braak

1 augustus 1929

Onder terugzending, voor zooveel noodig, van de door U ingezonden sollicitatiestukken, deel ik U mede, dat in de vacature van leeraar in de Nederlandsche taal en letterkunde aan de Gemeentelijke H.B.S., alhier, is benoemd de heer L.M. van Dis te Doetinchem.

De secretaris van Dordrecht,

Kunnen

Doorslag: Dordrecht, Gemeentelijke Archiefdienst

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie