Gemeentebestuur van Dordrecht
aan
Menno ter Braak (Tiel)

Dordrecht, 12 juli 1929

Dordrecht, 12 Juli 1929

AAN

den heer Dr. M. ter Braak

Leeraar

te

TIEL.

Korenmarkt 59.

Wij deelen U mede, dat wij ter benoeming van een tijdelijk leeraar in de nederlandsche taalen letterkunde aan een hoogere burgerschool, voor den cursus 1929-1930 de volgende aanbeveling hebben opgemaakt:

1. Drs. L.M. van Dis te Doetinchem;
2. Dr. M. ter Braak te Tiel.

De benoeming zal in de op 16 Juli a.s. te houden Raadsvergadering aan de orde worden gesteld.

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DORDRECHT,

De Secretaris, [onleesbaar]

De Burgemeester, [onleesbaar]

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie