Briefwisseling Menno ter Braak - W.L.M.E. van Leeuwen

W.L.M.E. van Leeuwen
aan
Menno ter Braak

Lonneker, 20 juli 1929

Lonneker (O), 20 Juli 1929

Aan den Weledelen Heer

Mennoter Braak

te Eibergen

Beste Menno,

Eindelijk van harte gelukgewenscht met je verloving; het was een zoo drukke tijd met examens en V.U.-werk, dat ik schandelijk lang wachtte; ik hoop dat je me dit niet kwalijk neemt.

We hopen je (of jullie) in de vacantie nog eens hier te zien.

Van den Heer Pelster kreeg ik gunstig bericht over de Liga-avonden; dat is dus nu in orde.

Intusschen hartelijke groeten, ook van Gerda, ook aan je ouders,

je

Wim v. L.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie