Briefwisseling Menno ter Braak - Jules de Leeuwe

Menno ter Braak
aan
Jules de Leeuwe

5 juni 1934

secretariaat:

t/B Pomonaplein 22 den Haag

5 Juni 1934.

Den WELEd. Heer

Jules de Leeuwe

Karel du Jardinstr. 47

Amsterdam (Z)

Zeer geachte Heer,

Hierbij zend ik Uw ingezonden bijdrage weer terug.

Uiteraard komt Uw artikel voor plaatsing in ‘Forum’ niet in aanmerking.

Misschien kunt u het echter eens probeeren bij de Redactie van de ‘Nieuwe Taalgids’, dit is wel het tijdschrift, dat voor bijdragen als de uwe, in de eerste plaats in aanmerking komt.

Met de meeste hoogachting,

namens de Redactie

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie