Menno ter Braak
aan
Gemeentebestuur van Dordrecht, afdeling onderwijs

2 juli 1929

M.H.

Door dezen neem ik de vrijheid U te berichten, dat de reiskosten, door mij voor de keuring voor de voordracht leeraar Nederlandsch aan de Gem. H.B.S gemaakt, bedragen f.4.90, zijnde de reis 2e Kl. van Tiel naar Dordrecht en terug.

Gaarne zal ik dit bedrag op mijn gironummer 131747 van U terugontvangen.

met de meeste hoogachting

M. ter Braak

Origineel: Dordrecht, Gemeentelijke Archiefdienst

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie