Henrik Scholte
aan
Menno ter Braak

Nieuwer Amstel, 7 oktober 1930

7 October 30

 

Beste Menno,

het spijt mij zeer, dat onze afspraken den laatsten tijd blijkbaar van weerskanten minder safe zijn. Ik zal thans echter een definitieve maken, die persé doorgaat, tenzij Isabell net Zondag een baby zou krijgen (waarvan echter dan bericht).

Kom dus Zondag hier thuis koffiedrinken, om half een ongeveer. Ik kan in verband met Isabell's toestand moeilijk meer van huis weg en hier is trouwens de rustigste plaats.

Wij kunnen dan eerst de prozarubriek persklaar maken, terwijl ik je tevens aan de hand van de opgemaakte lijsten een indruk kan geven van de rest van het Jaarboek (wordt buitengewoon goed!). Het eenige wat ik je dus vraag is dat je van je copie een lijst in duplo opmaakt van namen, titels en die in een willekeurige volgorde nummert. Wij zijn dan zeker, dat er op de drukkerij niets zonder contrôle kan wegraken.

Ook heeft Schuitema een concept van zijn omslag beschreven. Die brief circuleert thans bij de redactie. Het beste ware, dat je hem mondeling even ons advies uitbracht, dat kunnen wij dan ook Zondag bespreken.

Wat de Filmliga betreft, zal ik ten eerste zorgen, dat ik een concept van het Prospectus heb, ten tweede alle copie voor het nieuwe nummer, voor zoover ingekomen. Dan moeten we de kwestie van de uitgave van het Tijdschrift bespreken (het zou wel wenschelijk zijn, dat je Otten van te voren eens polste, aan Bon en van Wessem hebben we toch niets, dus redacteur in eenigen vorm zouden wij hem wel graag maken), voorts zal er dan ook wel nader nieuws van Dousjenko en de Wind zijn. Jordaan komt om drie uur bij me.

Als ik niets hoor, neem ik aan, dat je Zondag voor het koffiedrinken komt.

t.t. Henny

 

Origineel: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie