Menno ter Braak
aan
A.A.M. Stols (Brussel)

Rotterdam, 23 oktober 1930

Rotterdam, 23 Oct. 1930

Beukelsdijk 143b

 

Zeer geachte Heer Stols,

Het doet mij zeer veel genoegen, dat U den bundel in den aangeboden vorm kunt aanvaarden. Mocht het toevallig met het aantal pagina's uitkomen, dan zou ik graag nog opgenomen zien het opstel ‘De Wegen’ uit De Vrije Bladen, Jaarg. 5. Ik liet dit weg in verband met de 152 pagina's; mocht de mogelijkheid bestaan, dat het werd herdrukt, dan zou ik dat zeer op prijs stellen, maar ik laat U hierin geheel de vrije hand.

Dezer dagen zal ik U de beide ‘Erts’doen toekomen.

Natuurlijk zal ik gaarne een eventueel volgende bundel voor Uw serie reserveeren.

Daar ik van Bouws hoorde, dat U van plan is, mijn bundel als no. 1 te laten verschijnen, zie ik de proeven met belangstelling tegemoet.

Inmiddels, hoogachtend,

Uw dv. Menno ter Braak

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie