P.H. Ritter Jr.
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)

12 oktober 1930

Den weledelzeergeleerden Heer Dr. M. ter Braak

ROTTERDAM

Beukelsdijk 143b.

 

12 October 1930

 

Zeer geachte Heer ter Braak,

Allereerst mijn excuses voor het uitblijven van nadere berichten mijnerzijds. Ik ben gedurende de maand Augustus met vacantie geweest en bij mijn terugkomst vond ik een zoo ongeloofelijke groote stapel werk, dat ik er even wanhoopig onder werd. Ik voel dat ik voor U iets bijzonders moet doen en heb daarom den datum van 23 November a.s. voor U ‘eruit gebroken’.

Echter moet ik U verzoeken, een ander onderwerp dan het door U genoemde te kiezen. Dezer dagen zal ik U eenige werken ter keuze opgeven van de najaarsmarkt. Ik heb het boek van Ilja Ehrenburg van de lijst afgevoerd. Schrijft U mij nog even of 23 November U schikt? Bij voorbaat mijn dank daarvoor.

Met hoogachting en beleefde groet,

[P.H. Ritter Jr.]

 

Origineel: ?

Doorslag: Utrecht, Universiteitsbibliotheek

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie