Menno ter Braak
aan
P.H. Ritter Jr.

Rotterdam, 13 oktober 1930

13 Oct.1930

 

Zeer geachte Heer Ritter

Dank voor Uw schrijven. Ik heb nu 23 Nov. als datum gereserveerd voor de Avro. Gaarne zou ik, nu Ehrenburg onmogelijk is, spoedig opgave ontvangen van de boeken, waaruit ik een keuze kan doen. Misschien zoudt U mij ook nog even willen inlichten over ev. verplichtingen tegenover Radioraad of andere lichamen, waarvan ik slechts nevelachtig verstand heb.

Bij voorbaat mijn dank.

met de meeste hoogachting,

Uw dv.

Menno ter Braak

 

Origineel: Utrecht, Universiteitsbibliotheek

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie