Menno ter Braak
aan
A.A.M. Stols

Rotterdam, 18 oktober 1930

Rotterdam, 18 Oct. 1930

 

Zeer geachte heer Stols,

Uw brief maakt mij op mijn beurt weer eenigszins ongerust, daar ik de copie per postpakket reeds Maandagmorgen verzond! Ik hoop, dat die inmiddels in Uw bezit is gekomen; mocht dat niet zoo zijn, dan zult u mij met omgaand bericht een genoegen doen, opdat ik nader kan informeeren. Maar ik vertrouw dat het hier een oponthoud zonder beteekenis betreft.

Ik wacht ook even Uw schatting van het aantal pagina's af. Liefst zou ik mij voorlopig tot één bundel beperken, omdat 2× 152 mij weer zou verplichten, allerlei dingen te herdrukken, die anders zouden blijven liggen. Maar daarover dus nader, zoodra ik Uw schatting heb. Ik kan dan altijd nog zien, of er eventueel iets uit kan, als het moet.

In afwachting, hoogachtend,

gaarne Uw dv.

Menno ter Braak

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie