Henrik Scholte
aan
Menno ter Braak

Nieuwer Amstel, [2 december 1930]

B.M.

Dick heeft thans zijn bibliografie (van de poezie) gestuurd. Zou jij, in verband met het feit, dat Nypels er met afdrukken op wacht, zoo spoedig mogelijk even je prozabibliografieën, in den trant van Erts 1930 (dus naam, sterretje, geboortejaar, uitgaven, tijdschriftartikelen, prijzen of verdere vermeldenswaardigheden) willen maken en naar Nijpels, Minckelersstraat, Maastricht, sturen? Het betreft Vuyk, Otten, Coolen, C. van Wessem, van Loon, Kuyle, Bep de Roos, en jezelf.

Ik neem wel even waar: Fabricius, die je me gestuurd hebt, Defresne, Close-Up, Buning, Lichtveld, Helman, Kelk, Scholte.

Voorts dringen Jordaan en ik er zeer op aan om in verband met de groeiende protesten tegen de R'damsche ‘Coup d'état’ en ter weerlegging van artikelen als deze week o.m. in de Notekraker en P.C. verschenen, het onderhoud van de Nederlandsche Filmliga met een of meer Heeren Tuschinski zoo spoedig mogelijk te doen plaats vinden. Jordaan stelt voor 7 December a.s. in Rotterdam of Amsterdam, beide gevallen Hoofdbestuur om 2 uur, Tuschinski om 4 uur. In Rotterdam kun je zelf de plaats van samenkomst bepalen, doch huur dan wel even een zaal.

Ik heb hier thans een gespecificeerde nota van f. 34.34 liggen, voor tot 1 Dec. voorgeschoten gelden aan de Nederlandsche Filmliga. Kun je me die op mijn gem. giro S.3969 doen bijschrijven, daar ik er wel een beetje om verlegen zit. Als je 't voor de jaarafrekening noodig hebt, zal ik je de nota toesturen.

Ik ben Woensdag a.s. ongeveer half zes even in Rotterdam, zal je dan opbellen. Kun je voor dien tijd met Tuschinski iets in orde maken?

Hart. gr.

t.t. Henny

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Doorslag: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie