Henrik Scholte
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 17 maart 1933

17 III 33

 

Beste Menno,

Dank je wel voor je stukje, dat ik met het grootste interesse gelezen heb en - ook al ben ik het uiteraard niet met je eens - toch stellig apprecieer omdat er, wat men noemt, geen woord Fransch bij is en het wel eens goed is, den menschen een meening voor te zetten, die hen voor sleur behoedt, voorzoover zulks mogelijk is.

Wij denken er niet over, er een opmerking onder te zetten en de verantwoordelijkheid uitdrukkelijk van ons af te schuiven. De persoonlijke verantwoordelijkheid is voldoende gedekt door de onderteekening. Het mag dan waar zijn, dat Filmliga er in groote trekken een politiek op na houdt, die niet overeenstemt met den inhoud van het stukje en waardoor dan ook, in den boezem der redactie, conflicten als verleden jaar onvermijdelijk waren. Maar dit beteekent niet een dictatuur van onze meening. Integendeel, voor ons geldt slechts het belang van een bijdrage en het persoonlijk standpunt, dat recht heeft, zooveel interesse (of ook: verweer) te ontmoeten als in geschrift te bereiken is.

Wellicht wil je aannemen, dat deze gedragslijn ook in de toekomst voor ons geldt en dat dit ons nog altijd onderscheidt van de nivelleerende groote massa-dictatuur van Huyts c.s.

Met vriendelijke groeten

HennyS

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie