Menno ter Braak
aan
Henrik Scholte (Amsterdam)

Rotterdam, 31 maart 1933

R'dam, 31 Maart '33

 

B.H.

Zonder pathos, maar toch met eenig principieel accent, moet ik even protesteeren tegen het feit, dat ik 1o van mijn artikel in Filmliga geen proef heb ontvangen en 2o een wijziging in datzelfde stuk moest ontdekken niet van mijn hand. (het woord N.R.Ct. weggelaten en vervangen door een onduidelijke term). Ik vind dat principieel geheel onjuist; de inzender is verantwoordelijk voor zijn artikel, en ik heb jullie bovendien nog aangeboden, er een noot onder te zetten om dat des te duidelijker te laten uitkomen. En waarom mag die N.R.Ct. niet worden genoemd? In dit verband was het noodzakelijk, man en paard te noemen; in ieder geval, ik schreef het stuk en je had dus geen recht, dat eigenmachtig te veranderen.

Een volgende maal zou ik er op willen kunnen rekenen, dat zooiets niet voorkomt, (Door een briefkaart had je een compromis kunnen voorstellen!) anders is voor mij het pleizier er finaal af; voor mij is de volkomen onafhankelijkheid nu eenmaal een stokpaardje.

h.gr. tt.

Menno ter Braak.

 

Origineel: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie