H. Marsman
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)

31 maart 1933

B.M.

Zou je niet toch willen bevorderen dat althans de hoofdstukken Henriëtte's oogen en Gesprek in de nacht worden opgenomen, ondanks natuurlijk jullie volste recht om het zoo rot te vinden als je wilt. Ik reken die stukken tot mijn beste proza (met een verhaal als de Bezoeker b.v.) en ze zouden naar mijn bescheiden meening het beste creatieve proza zijn dat Forum na Slauerhoff en Vestdijk tot nu toe gepubliceerd heeft.

De kwestie is niet alléén dat ik geld noodig heb. Ik vraag mij alleen af, in welke verhouding raak ik tot Forum - bijna het eenige tijdschrift waar ik tot nu toe met genoegen publiceer - als het mijn essentieelste uitingen niet plaatst. Je weet dat ik je als het iets voor mijn gevoel bijkomstigs betrof deze vraag niet zou doen. Overweeg eens, als je het niet al weet, wat in zoo'n geval je (jullie) standpunt moet zijn. Ik bedoel volstrekt geen pressie uit [te oefenen]!

Ik schrijf je dan binnenkort per brief.

hart. gr.

H.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie