Henrik Scholte
aan
Menno ter Braak

Buitenveldert, 20 april 1933

20 April 1933

 

Beste Menno,

Ik ben je nog altijd een antwoord schuldig op je opmerking over mijn verandering in je stukje. Als ik geweten had, dat je in het bizonder de uitdrukking ‘filmcritiek in de N.R.C.’ gehangen had, dan zou ik het zonder twijfel hebben laten staan of je althans eerst daarover opgebeld hebben, temeer waar ik het in Rotterdam bij de opmaak voor 't eerst gezien heb en dus de telefoon naast me had. Ik meende echter dat de opmerking je niet veel kon schelen en dat het zelfs in je eigen belang te doen. M.i. was het in een overigens principieel gehouden artikel een opmerking, die den lezer plotseling op een relatie wees in een zin, die jij niet gewild zou hebben, althans de lezer, die van de verhouding tusschen jou en de N.R.C. eenigszins op de hoogte is. Ik wou dus om een kleingeestige associatie te voorkomen die uitdrukking liever door een ander, maar m.i. in zijn wijdere strekking belangrijker woord vervangen en maakte er dus van ‘onafhankelijke filmcritiek’ en zulks wel tusschen aanhalingsteekens. Had jij er op gestaan, dan was zulks ongetwijfeld voor je rekening gebleven, ons had het in een persoonlijk onderteekend artikel niet kunnen schelen. Bovendien meende ik werkelijk, dat jij van jouw standpunt uit toch ook zeker andere kranten, als Handelsblad, Filmliga, Groene, Nieuwe Eeuw etc., in die opmerking over den omweg van de kitsch betrok.

Dat je geen proef gekregen hebt, is eenvoudig aan een misverstand te wijten. Ik schijn het vergeten te hebben om zulks op de copie te zetten. Derhalve vond ik ook je artikel bij de opmaak ongecorrigeerd in proef en moest het toen zelf in een vloek en een zucht even doorloopen.

Je artikel heeft uiteraard zeer vele protesten uitgelokt, o.a. van Angel zelf. Van de lezersprotesten plaatsen wij er slechts twee, die nieuwe argumenten aanvoerden, de anderen werden geretourneerd.

Het is moeilijk in hoeverre men een blad van nog altijd maar 30 pagina's per maand aan onvruchtbare debatten, waarvan de uitkomst toch reeds van te voren vaststaat (Angel noemt zijn protest dan ook zeer terecht ‘Langs elkaar heen’), moet overgeven. Mocht jij nog reden hebben om te antwoorden, doe het dan ook in den vorm van een stellig essay. Brief van meneer die contra meneer die zijn zaken, waar naar wij uit ervaring weten, maar een heel enkele buiten de geïncrimineerden belang in stelt. En in dit nummer hebben wij reeds meneer Ivens contra meneer Sluizer, meneer Koster contra meneer van der Linden, meneer Angel c.s. contra meneer ter Braak. Afgezien nog van de protesten tegen het scenario, die wij maar in portefeuille houden.

Met vriendelijke groeten

t.t.

 

Origineel: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie