H. Marsman
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)

6 april 1931

Maandag, 6 April '31

Beste Menno

Ik wensch je van harte geluk met je trouwen, ook namens Rien, en met Hampton Court, dat vanmorgen kwam, en dat ik achter elkaar heb uitgelezen. Het is heel goed! ik ben het met je eens, dat de eerste 3 hoofdstukken de minste zijn, maar toch niet bepaald slecht; alleen nog wat erg bevangen in het bekende psychologische realisme. Vooral in de wijze van denken. Maar verderop wordt het voortdurend goed, met een kleine inzinking misschien in ‘Eline's gezicht’, maar wat doet het ertoe? Dat lijkt misschien alleen maar zoo tusschen die twee uitstekende hoofdstukken Verwarring en Hampton Court. Maar inderdaad, al van ‘De Generaal’af is het goed.

Je bent toch een curieus nummer, als ik mij zoo eens mag uitdrukken. Iedereen hield zijn hart vast voor dit boek van je, wat zeer begrijpelijk was; maar je hebt onze ‘kleingeloovigheid’ schitterend beschaamd. Ik kan mij tenminste niet voorstellen dat ik alleen zal staan in mijn waardeering.

Ik weet niet welk hoofdstuk het best in de Vrije Bladen zou kunnen. Wat vindt je zelf? We kunnen dan eens overleggen.

Verder, geloof ik, geen nieuws. Ik schrijf je maar naar R'dam, daar kom je toch binnenkort wel weer terug. Ik moet straks voor een paar dagen op reis, daarna zal ik je boek doorsturen aan D. en aan v.Wessem.

adieu, hart. gr.

je H.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie