Menno ter Braak
aan
H. Marsman

Rotterdam, 12 december 1932

R'dam, 12 Dec. '32

 

B.H.

Het ‘twistgesprek’ hebben we voor de eerste 20 minuten eenigszins geprepareerd, de rest laten we erop aankomen. Doorgestoken kaart is het in zooverre, dat we er beide heilig van overtuigd zijn, dat zulke problemen zich niet in de publieke arena laten oplossen; maar we zullen wel scherp zijn, en wellicht zelfs onhebbelijk. Het zou aardig kunnen zijn, maar ik kan het niet vooruit zeggen. Als je komt, zou je ons ± 6 uur in ‘Atlanta’ aan het diner kunnen treffen. De lezing zelf is in het gebouw van de Rott. Kring, Eendrachtsweg 12 (8 uur). Natuurlijk kan ik jou en Rien introduceeren! Zie dus of je het er voor over hebt. Gek is het zeker wel.

Mijn meening over v.d. Meulen was niet tegen den man gericht, maar tegen den toon van zijn brief, die mij het gevoel gaf, dat ik juist hem niet mocht ‘oplichten’ voor die 50. Het is de brief van een ‘man van smaak’, bij voorbaat al bang voor polemiek (omdat het polemiek is, dat is de quaestie!). Misschien drukte ik me te heftig uit, maar ik heb nu eenmaal hoe langer hoe meer een heftigen hekel aan den smaakvollen allesproever.

Volkomen oneens met je critiek op de ‘Fora’! Oct. was zeker het minst, dat is waar, maar Nov. en Dec. vind ik alleen al door de verzen van Elsschot, Slot van Coster, 's konings Poppen, om iets te noemen, gerechtvaardigd. En ook vond ik Eddy ditmaal in Panopticum bijzonder geslaagd. Wat geeft dat ‘egocentrische’, als het van uit dat centrum goed is? - Ik blijf even benieuwd naar je roman!

Woensdag 21 ga ik met vacantie naar Eibergen, denk ik,

hart. gr. voor jullie beiden

je Menno

 

N.b. ‘Reineke Vos’ vind ik zelf slecht; ik stemde tegen, dit onder ons. En Louis van Loo kan me ook gestolen worden. Verder vond ik Michel bijzonder goed!

 

Origineel: Den Haag, Koninklijke Bibliotheek

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie