Menno ter Braak
aan
H. Marsman

Rotterdam, 28 november 1932

R'dam, 28 Nov. '32

Beste Henny,

Dank voor je formulier. De sigaren zijn bereids binnen; ik zal je rookende met heidensche vreugd gedenken. Het blad, waarin je bekeering den volke werd verkondigd, is (volgens mijn collega) De Protestant (uitg. Evangelische Mij. te Zeist) en de auteur van het gerucht heet Voet en schreef naar aanl. van een lezing van je in Deventer, kan dat? Ik vertel, wat mijn zegsman zei.

Nu nog iets. Ik ben, zooals je weet, bezig, de boekuitgave van ‘Uren met Dirk C.’ in orde te brengen; ik heb jou niet om een aandeel gepingeld, daar ik dacht en met mijn naaste omgeving en derzelve rijkdom te komen. Maar er ontbreken me nog  50. Zou jij die niet voor mij van Schorer los kunnen krijgen? Het is natuurlijk een zeer gering risico, want een groot deel van het geld krijgt hij zeker terug, omdat van Kampen de uitgave zal exploiteeren. Je kunt hem bovendien natuurlijk een genummerd en gesigneerd exemplaar voor zijn ‘aandeelhouderschap’ toezeggen. Wil je hem eens polsen? Of zou anders misschien v.d. Meulen in aanmerking komen? Als ik 100 kan krijgen, is het trouwens ook goed, want er zal nog wel een en ander bij de hoofdsom komen. Ik hoop hierover spoedig iets van je te hooren.

Hart. gr. ook voor Rien van

je Menno

N.B. Dumay logeert nog in Parijs! Als hij terug is, krijg je hem.

Origineel: Den Haag, Koninklijke Bibliotheek

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie