Menno ter Braak
aan
H. Marsman (Utrecht)

Rotterdam, 25 november 1932

B.H.,

Hulde voor het stuk over Anthonie Donker, dat ik met enorm pleizier las! Het is afdoend, afgezien dan van den olifantshuid...

Het blad ‘De Protestant’ meldt, naar een collega mij meedeelt, dat je nu openlijk tot het katholicisme bent overgegaan. Ik heb om tien sigaren van 10 ct. gewed, dat het niet waar was, dus je moet me even omgaand op een briefkaart schrijven:

Ik ben niet/wel R.K.*

(w.g.) H. Marsman

Ik had je Maandag nog half en half verwacht!

h.gr.

je Menno

* wat niet verlangd wordt door te schrappen.

Origineel: Den Haag, Koninklijke Bibliotheek

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie