Menno ter Braak
aan
H. Marsman

Rotterdam, 24 september 1933

R'dam, 24 Sept. '33

B.H.

Hartelijk dank voor je belangstellenden brief. De zaak is, dat Zijlstra verklaard heeft, op de condities van nu niet te kunnen doorgaan, omdat het hem jaarlijks 5000 gulden kostte; maar hij wilde (geheel onafhankelijk dus van Bouws!) iedere mogelijkheid onder de oogen zien van wel doorgaan onder andere condities. Zulk een mogelijkheid was het plan-Roelants, waar ik tegen ben, en Greshoff en jij ook; Eddy wonderbaarlijk niet zoo pertinent. Ik zal nu nog, als uiterste middel, met Zijlstra spreken over andere mogelijkheden, die wel niet aanwezig zullen zijn, vrees ik. In ieder geval staat mijn besluit vast: gaat het plan-Roelants door, dan blijf ik alleen medewerker en geen redacteur. Zou er een mogelijkheid blijken om volgens de oude beginselen door te gaan, dan wil ik het wel doen, en zie er dan ook niet tegen op, in laatste instantie, om de coöperatie met jou te ondernemen; de bezwaren hiertegen zijn meer van ‘familiaren’ aard (ik zette ze al uiteen) en zouden, als het er om ging, moeten wijken. Ik ga dus nog naar Zijlstra toe. Met een andere uitgever beginnen, lijkt mij 1o hopeloos en 2o onnoodig, omdat Z. alles gedaan heeft om ‘Forum’ te propageeren. - Van Het Vad. nog geen beslissing. Ik had er vandaag een proefartikel over Morgenstern in.

Je hoort nog nader, hart.

je M.

 

Origineel: Den Haag, Koninklijke Bibliotheek

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie