Menno ter Braak
aan
H. Marsman

Rotterdam, 21 september 1933

R'dam, 21 Sept. '33

 

B.H.

Gisteren is Maurice Roelants hier geweest voor de vergadering over ‘Forum’. Hij had n.l. het plan een reorganisatie te bewerkstelligen, waarbij in Vlaanderen een soort coalitie zou worden gevormd, die 200 abonné's zou kunnen leveren. Bij die coalitie zou o.a. ook zijn Urbain v.d. Voorde. Na ampele bespreking zijn mijn gevoelens zich zoozeer tegen die combinatie gaan verzetten, dat ik nu een voorstel heb gedaan om op te doeken. We kunnen nu eervol doodgaan; alleen een compromis, dat 200 abonné's levert, kan Zijlstra bewegen door te gaan (d.w.z. Zijlstra is tevreden met de abonné's, ook zonder compromis, maar wij kunnen ze langs anderen weg niet krijgen). - Bovendien zou, bij die coalitie met de Vlamingen, de naam ‘Forum’ een totaal andere lading gaan dekken. En dan: welke nederlandsche redactie zou er moeten komen? Eddy gaat eruit, ik zou overblijven. Het spreekt vanzelf, dat ik dadelijk aan jou gedacht heb; maar je zult me ten goede houden, dat ik van een samenwerking tusschen ons alleen schade van de vriendschap verwacht. Wij zouden steeds verschillende appreciaties hebben, zelfs (en dat is eigenlijk het onaangenaamst) over ons eigen werk; waarom zouden we eraan beginnen, terwijl we in deze verhouding elkaar graag mogen lijden? Schrijf mij omgaand advies!

Wat ga je in het Zuiden doen? Stierengevechten voor je romans zoeken? Het gaat ons best; je weet misschien, dat ik kans heb, Borel op te volgen? Kom vooral Oct. hier!

h.gr.v.h.t.h.

je Menno

 

Ik schrijf mijn lezing niet op. Te veel werk, ik spreek bovendien makkelijker op punten.

 

Origineel: Den Haag, Koninklijke Bibliotheek

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie