Menno ter Braak
aan
H. Marsman

Den Haag, 3 februari 1934

den Haag, 3 Febr. '34

Pomonaplein 22

Beste Henny

Tot mijn groote genoegen zag ik aan je brief, dat de mijne daar ergens in Andalusië zijn doel bereikt heeft. (Ik heb je woonplaats op een kaart ontdekt). Ik kon nog niet antwoorden, want ik moet mijn vegetatieve leven uit de drukpersen vandaan sleepen. Het is n.l. erg druk met allerlei cultureele nonsens; als betrekking is dit vak overigens zeker niet slechter dan de ‘leeraarsbeweging’ en b.v. niet zoo doodend door tempo en gebrek aan afwisseling. Ik heb bovendien een prachtige gelegenheid om allerhande ‘geestelijke’ idioterie direct onder de loupe te nemen. - Inmiddels gaf ik aan de diverse adressen op, dat je Forum van Febr. en mijn stuk over Waarom Niet in Het Vad. zullen worden opgezonden. Je weet dus, dat je ze wachten kunt. Ik heb natuurlijk over allerlei in Het Vad. geschreven, maar je kunt dat, als het je interesseert, later hier wel eens in een plakboek zien. Als er iets is, waarvan ik denk, dat je er direct belang bij hebt, laat ik het je zenden. (Over ‘Angèle’ had Pannekoek juist geschreven toen ik kwam).

Dat interview moet natuurlijk over Spanje gaan, maar Spanje vu par Marsman, aan zulke dingen doe ik nu met dezelfde relativistische werkmensambitie, waarmee ik destijds les gaf. (Het gevoel van het goed te willen doen, en in laatste instantie ijskoud erbij te blijven).

Met Forum gaat het momenteel erg goed. De abonné's komen eindelijk opdagen! Bouws is er door mij nadat hij zijn eigen naam in een proef had geïnterpoleerd als redacteur (N.B.!) uitgezet, zoodat ik (of liever Ant) nu het secretariaat opknap. (Brievenno. is niet verschenen). Overigens wordt het hier steeds fascistischer. Bloem draagt openlijk de oranjecocarde en balkt Prins Hendrik het Wilhelmus toe (eigen opname!). Mussert heeft over de 20000 leden. Ik ben momenteel van top tot teen anti fascist, gedwongen politicus met partij (die zonder komt in April uit). Er zijn twee Gemeenschappen naast elkaar, een soort democratische (Kuyle, den Doolaard) en een soort semi-fascistische (Engelman, Coolen, v. Duinkerken; Bloem, Roland Holst godbetert doen daar ook aan mee, terwijl ik jouw naam bij de medewerkers zag staan. Ik neem aan, dat je het niet zou dulden, als je hier de laatste maanden had meegemaakt). Geschillen over poëzie e.d. zijn bij mij in het niet verzonken; ik toets mijn vrienden op hun houding tegenover de leider-vereering. Je kunt er trouwens iets van vinden in Forum van Februari.

Misschien ben ik wel op weg naar het marxisme. Wie weet; in ieder geval zijn Trotski en Lenin goden vergeleken bij de kleinburgerlijke leugenachtigheid en zedemeesterij van Hitler en Mussert.

Leef vegetatief, maar vergeet Holland, dat nu ook al niet rustig meer is, niet!

Eddy en Bep maken het tamelijk goed. Gistoux is verkocht, er blijft ongeveer niets van over. Maar zij zijn nogal goedsmoeds. Eddy vertaalt ‘La Condition Humaine’ voor de W.B. en geeft ‘Ducroo’ uit bij Querido.

Na je reactie op dit weer eens wat meer!

hart. gr. ook van Ant voor jullie beiden

je Menno

Helman heeft in Spanje een pedanterie opgedaan, die ronduit fluimachtig is. Doe niet desgelijks! Hij troont daar...

 

Origineel: Den Haag, Koninklijke Bibliotheek

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie