Menno ter Braak
aan
H. Marsman

Den Haag, 14 januari 1934

den Haag, 14 Jan. '34

Pomonaplein 22

Beste Henny

Dank voor je twee briefkaarten! Aangezien ik er hevig aan twijfel of deze brief je ooit zal bereiken, maak ik het niet lang, maar telegrafeer je in gedachten veel heilwenschen over voor het nieuwe jaar. (Je moet je adres leesbaar schrijven! Ik maak er op de gis Germinal van, maar dat is een roman van Zola!).

Onze twee arme romans gaan overal samen onder het mes. Robbers (schrik niet) vindt Angèle prachtig en Dumay koud en akelig, eveneens zijn schildknaap Gerard van Echeren... Toch valt Angèle mij zeer mee, bij lezing in druk.

Forum gaat door, zooals je misschien weet. Als je dus in Spanje geschreven hebt, houd ik mij aanbevolen voor je copij!! Ik heb er veel behoefte aan, je weer te lezen. Al dan niet met toreadors.

Wil je bij je terugkeer een interview voor me reserveeren? Ik kan daarop bouwend misschien copie over Spanje van je in Het Vad. plaatsen. Het bevalt me daar goed. Maar men klaagt natuurlijk over mijn koude en Borel wordt nog steeds bejammerd.

hart. gr. ook van Ant voor jullie beiden

je Menno

 

Origineel: Den Haag, Koninklijke Bibliotheek

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie