E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, [12 januari 1934]

Parijs, Vrijdagavond.

Beste Menno,

Ik heb Van Kampen gevraagd om jou vóór 1 Febr. Ducroo te zenden (de volledige copy), z.g. omdat je er nog fragmenten uit moet halen voor Forum. In werkelijkheid moet je het bewaren tot ik nader bericht heb èn van Van K. èn van Querido. Ik heb zoo'n idee dat de lezing de beide Van K.s - pa en zoon - erg is tegengevallen, dat ze er totaal geen handelswaarde in zien, etc. In dat geval zal hun bod wel niet noemenswaard hooger worden, ook als ik de essays laat vervallen, en krijgt Q. zeker het boek. Waarschijnlijk zal hij het dan ook willen lezen; misschien vraag ik je dan het aan hem te zenden. - Maar laten we eerst wachten; ik kan me nog vergissen wat de Van K.s betreft.

We zijn hier nog niet door een omwenteling meegesleept, al hadden de boompjes langs de bould. St. Germain erg te lijden. Vanavond moet er weer iets zijn gebeurd; misschien ontwaken we morgen onder een nieuw bewind. Die Stavisky is een pracht van een smeerkanes, en hij moest Topaze weer op het programma brengen, zooals Hitler Ubu. Van der Lubbe werd behoorlijk vermoord; heb je ook bizonderheden? Hoe was het commentaar in het Vaderland (het jouwe en de rest)?

Ik heb trek om mijn kwatrijntje aan het slot van het Liaisons-opstel te laten vervallen, en de ziektes ook, en ook de hartelijke groeten, en te eindigen op deze eene lostaande regel:

 
Valmont, Valmont, Valmont, morne croquemitaine!...

Vind jij dat ook beter, schrap de heele rest dan, - maak van ‘plaine’, ‘croquemitaine’, en laat daaronder alleen nog maar de handteekening staan. Vind je dat het andere aardiger is, dan wacht ik op uitsluitsel van Wim en wil het dan nog wel eens probeeren. Bijv.

 
Valmont, Valmont, Valmont, morne croquemitaine!...
 
Furor amoris? Neen. Leukemie van het hart.
 
't Land dat in alle sex-appealen ligt verward,
 
Heeft nog steeds geen Valmont. C'est bien la pire peine.

Het slotaccoord is, zooals je weet, aan Verlaine ontleend. De eerste regel is een variant op Hugo: ‘Waterloo! Waterloo! Waterloo! morne plaine!’

Ik heb in Brussel nog moeite gedaan voor die uitgave van Fontenelle (Dialogues des Morts), maar waar ik dacht dat hij zijn zou, hadden ze hem niet. Hier in Parijs kom ik niet tot boeken jagen.

Schrijf even wat je vindt van het Valmont-eindje. Is één regel niet suggestiever en klagelijker als bij een lijkbaar?

Hieronder laat ik een beetje wit om je te schrijven of ik morgen (13 Januari) nog steeds het vervloekte Forum niet ontvangen heb. Of heeft Zijlstra nu besloten het ding voortaan op den 15e te doen verschijnen?

Hart. groeten van je

E.

Hoera! Eindelijk kwam het. Een heele bladzij voor Nederland (blz. 42) ongebruikt: schande! - En wat zijn de Vlamen opeens aan het panoptikummen gegaan. Wat is Maurieske vlijtig geworden! Ik neem het heerlijks naar het café mee om ervan te smullen.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie