Menno ter Braak
aan
H. Marsman

Den Haag, 2 augustus 1935

Den Haag, 2 Aug. '35

 

Beste Henny

Overkomen uit Eibergen was onmogelijk. Dank voor je brief! Ik zond als eenig levensteeken nog alleen een Vondeltje op de nuchtere maag, dat je, hoop ik, heeft bereikt.

Forum is onzekerder dan ooit. Besloten is om het noodlottige ‘Virginia’ in ieder geval te plaatsen. Dus zullen de Vlamingen weer aftreden. Voorts heeft Vic aangekondigd, dat hij, omdat hij geen basis voor samenwerking met mij meer aanwezig acht (overigens geheel vriendschappelijk!), zal aftreden! Dit is een gecompliceerd geval, want zooals je weet zou ik aftreden, maar vanwege de beslissing Virginia wil Vic toch aftreden, dus zou ik moreel verplicht zijn te blijven en met jou en Vestdijk de redactie te vormen. Ik zou dat ook doen, hoewel met smart om de weer verloren rust, maar de groote vraag is, wat er gebeurt als de Vlamingen aftreden. Nederland alleen exploiteeren schijnt onmogelijk te zijn, gezien het aantal abonné's. Alles wacht nu dus op het antwoord van de Vlamingen. Ik sluit Virginia in een afzonderlijke drukwerk-enveloppe.

Wij hoopen de Van Leeuwens hier te zien, volgende week. En 15 Aug. naar Italië!

hart. gr. 2x2

je Menno

 

Origineel: Den Haag, Koninklijke Bibliotheek

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie